top of page

Mających blizny pooperacyjne i pooparzeniowe

Blizny są zmianą skórną o istotnym wpływie na jakość życia człowieka. W zależności od głębokości, umiejscowienia i wielkości mogą one przysparzać różnych problemów. Istotnym problemem funkcjonalnym jest powstawanie zrostów w bliźnie. Jeżeli blizna jest rozległa, głęboka i znajduje się w
okolicy stawu może skutkować to ograniczeniem jego ruchomości. Kolejnym niemniej ważnym problemem jest nieestetyczny wygląd blizn. Powoduje on niebagatelny problem z akceptacją swojego
wyglądu obniżając poczucie własnej wartości. Osobom z widocznymi bliznami na co dzień towarzyszy poczucie bycia ocenianym przez pryzmat blizny. Blizny wywołują też szereg negatywnych emocji takich jak lęk, złość i frustracja, a także przypominają o traumatycznych wydarzeniach co skutkuje
znacznym obniżeniem nastroju.

Powstanie i budowa blizn

Proces naprawczy w skórze rozpoczyna się tuż po powstaniu rany. Pierwszym z trzech głównych
etapów gojenia jest powstanie stanu zapalnego obejmującego ranę i okoliczne tkanki.
Uszkodzone naczynia krwionośne aktywują kaskadowy proces krzepnięcia w wyniku którego
fibrynogen znajdujący się we krwi zamieniony zostaje w fibrynę tworząc skrzep. W jego obrębie
agregacji ulegają płytki krwi co pozwala zahamować krwawienie. W zranionej okolicy zaczynają się
również gromadzić komórki układu immunologicznego, które poza oczyszczaniem rany ze
szkodliwych mikroorganizmów wpływają również na dalszy przebieg procesu zapalnego.
Widoczny obrzęk, zaczerwienienie, odczuwalne zwiększenie ciepłoty zranionej okolicy spowodowane są
rozszerzeniem naczyń krwionośnych. Proces ten wywołuje histamina oraz inne mediatory
prozapalne uwalniane przez makrofagi. Cytokiny produkowane przez limfocyty wpływają na
migrację i aktywacje oraz namnażanie rozlicznych typów komórek.
Na tym etapie rozpoczyna się druga faza gojenia, zwana fazą proliferacyjną. W okolice zranionej tkanki migrują liczne fibroblasty, które namnażają się i różnicują w większe, bardziej ruchliwe miofibroblasty. Produkowana przez nie α-aktyna, będąca białkiem kurczliwym pozwala im na zmniejszenie wielkości rany poprzez ściąganie jej brzegów do środka. Miofibroblasty odpowiadają również za odkładanie kolagenu budującego rusztowanie rany, początkowo jest to typ III, który w późniejszych etapach zastępowany jest typem I tego białka. Sposób ułożenia włókien kolagenu w zagojonej tkance różni się jednak od ułożenia w tkance zdrowej. Włókna nie formują już splecionej sieci, a ułożone są niemal równolegle do siebie. Są dodatkowo cieńsze. Taka zmiana budowy skóry w obrębie zagojonej rany jest właśnie powodem znacznego zmniejszenia elastyczności blizny w porównaniu do skóry zdrowej, a co za tym idzie powstawania przykurczów i ograniczenia ruchomości. Ostatnia faza gojenia jest fazą remodelingu tkanek. Zbędne już miofibroblasty ulegają apoptozie i usunięciu z okolicy rany. Prawidłowy przebieg tego etapu jest bardzo ważnym aspektem gojenia. Zaburzenie go i przedłużenie działania miofibroblastów prowadzi do powstawania blizn hipertroficznych lub keloidów, często wpływających negatywnie na jakość życia.

Przeciwwskazania
sączenie rany,
choroby wirusowe, bakteryjne, grzybicze skóry,
gojenie z powstawaniem keloidu.

Wskazania
blizny pozabiegowe i pooperacyjne, w tym rana po cesarskim cięciu,
blizny powypadkowe,
blizny oparzeniowe,
blizny hipertroficzne,
wspomaganie zabliźniania w przypadku przeszczepów skóry.

Jak ICOONE pomaga w terapii i mobilizacji blizn?
Opracowanie blizn urządzeniem Icoone wspomaga proces prawidłowego gojenia skóry. Dzięki multistymulacji mikropęcherzykowej zwiększa się poziom nawilżenia i odżywienia okolicy rany. Terapię Icoone możemy zacząć bardzo szybko w stosunku do możliwości rozpoczęcia innych, bardziej inwazyjnych zabiegów. Warunkiem rozpoczęcia pracy jest zasklepienie rany tak, aby nie sączyła i wykluczenie możliwości otwarcia rany przy delikatnej pracy na okolicznych tkankach. Obecność szwów w ranie nie jest przeciwwskazaniem do rozpoczęcia pierwszego etapu pracy. Włączenie Icoone do rehabilitacji blizn na tak wczesnym etapie ich powstawania pozwala osiągnąć bardzo dobre rezultaty estetyczne i funkcjonalne oraz skrócić czas gojenia. Zabieg przyspiesza regenerację komórek, pozwala na wykonanie drenażu obrzękniętej okolicy rany objętej stanem zapalnym co przyspiesza proces zabliźniania. Dalsza praca po wstępnym wygojeniu poprawia ślizg tkanek i ich przesuwalność względem siebie oraz usprawnia krążenie obrębie blizny. Praca z bliznami, w których proces gojenia został już zakończony pozwala na zmiękczenie blizny oraz poprawę funkcjonowania tkanek. Niwelowanie zrostów powstałych w okolicy blizny pomaga w przywróceniu pełnej ruchomości i zwiększenia zakresu ruchu, w przypadkach gdy blizna spowodowała jego ograniczenie. Dodatkowo poprawie ulega również wygląd blizny. Blizny tworzące nieestetyczne zaciągnięcie tkanek do środka stopniowo zaczynają wracać do naturalnej płaszczyzny skóry, koloryt ulega poprawie, blizna staje się mniej widoczna. Terapia Icoone pozwala szybciej osiągnąć pełne wygojenie blizny. Poprawia również komfort życia poprzez przywrócenie pełnej funkcjonalności, a także polepszenie estetycznego wyglądu blizny.

bottom of page